>> รายการแจ้งขอความช่วยเหลือ |    สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการเข้าช่วยเหลือคลิกที่นี่

หมวด: สุขภาพ / ยา
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-15 16:04:06)  
รายละเอียด: อยากได้เมล็ดผักคะน้า บร็อคโคลี่ กะหล่ำดอก ปุ๋ย ยากำจัดแมลง ที่ลงทุนไปถูกน้ำท่วมหมดแล้ว 
ผู้แจ้ง : อมรรัตน์ วันหลัง ***
โทร: 4734 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : hhnnogbcpa
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-23 04:43:31)  
รายละเอียด: น้ำเริ่มลดบริเวณวัดกุเคูณระดับน้ำท่วมรอบเจดีย์ ต้องการ ไม้กวาด แปรงขัด น้ำยาทะความสะอาดฆ่าเชื้อ ในวัด ทะยอยล้าง และกลุ่มบ้านสองชั้นๆ2 เริ่มลดลงต้องล้างชั้นองก่อน แต่ ขึ้นลงจุดพักพิงไปล้างบ้าน และพี่น้องอยู่วัดยังกลับบ้านไม่ได้ จะได้ช่วยทำความสะอาด 
ผู้แจ้ง : อัฐฌาวรรณ พันธุ์มี ***
โทร: 0224 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : sgytdphsaa
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-25 09:54:28)  
รายละเอียด: นมผงเอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 แพมเพิส ไซส์M ผ้าห่ม หมอน มุ้ง 
ผู้แจ้ง : เลนุกา พวงเงิน ***
โทร: 9638 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : qnyetpgfhx
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-25 09:55:27)  
รายละเอียด: นมผงเอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 แพมเพิส ไซส์M ผ้าห่ม หมอน มุ้ง 
ผู้แจ้ง : เลนุกา พวงเงิน ***
โทร: 9638 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : ukiigcmnws
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-26 08:17:14)  
รายละเอียด: น้ำเริ่มลดแล้วครับ อยากได้อุปกรณ์ขัดทำความสะอาดบ้านสำหรับ 5 คนช่วยกันขัด ส่วนบ้านที่ขัดจะใช้อุปกรณ์วนกัน 3 หลังในระแวกนี้ครับ พิกัดบริเวณหาดคูเดื่อ ขอบคุณครับ 
ผู้แจ้ง : อานันท์ กุลพร ***
โทร: 5242 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2083089,104.7993388
รหัสเรื่อง : wumbbtyqrl
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-27 22:36:25)  
รายละเอียด: หลังน้ำลด​ ต้องการน้ำยาทำความสะอาด​ น้ำยาฆ่าเชื้อ​ ไม้กวาดทางมะพร้าว​ แปรงขัด​ ผงซักฟอก​ รองเท้าบูท​ ถุงมือ​ ถุงดำ​ ถังน้ำ​ สายยางฉีดน้ำทำความสะอาด 
ผู้แจ้ง : โรงเรียนบ้านกุดชุม​ ตำบลหนองกินเพล ***
โทร: 1647 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2707423,104.8575032
รหัสเรื่อง : xlrvfhcipg
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-28 08:29:40)  
รายละเอียด: การช่วยเหลือฟื้ื้นฟู สถานที่ รร บ้านทัพไทย 
ผู้แจ้ง : นายจิรชัย แสไพศาล ***
โทร: 4420 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2879074,104.8928402
รหัสเรื่อง : udypqaktdb
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-28 10:11:35)  
รายละเอียด: หลังนำลด ต้องการ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ไม้กวาดทางมะพร้าว แปรงขัดแบบมีด้าม ถุงมือ ถุงดำ รองเท้าบูท และอื่นๆ 
ผู้แจ้ง : วัดบ้านกุดชุม ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ***
โทร: 6593 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : mkglzittgq
หมวด: การฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-31 13:58:42)  
รายละเอียด: ขอความช่วยเหลือเรื่องถุงยังชีพ ของชุมชนหาดสวนสุข 1 (ข้าวสาร,อาหารแห้ง,ผ้าห่ม) อุปกรณ์ทำความสอาดหลังน้ำลด อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ.หลอดไฟ สวิทไฟ งบประมาณซ่อมแซมบ้าน  
ผู้แจ้ง : นางไสว ยุทธวิธี ***
โทร: 4241 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2712506,104.8104538
รหัสเรื่อง : lxticqbbxr
หมวด: การฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-31 14:00:21)  
รายละเอียด: ของบสนับสนุนเนื่องจากเกิดอุทกภัย ขอเงินเยียวยาศื้อเมล็ดพันธุ์พืช ขอข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขอให้ทางธนาคาร..พักชำระเงินกู้ทุกประเภทอย่างน้อยสองปีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย  
ผู้แจ้ง : นายฉันทลักษณ์ สังข์เกิด ***
โทร: 3013 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2712506,104.8104538
รหัสเรื่อง : ekqouduruc
หมวด: การฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-31 14:01:24)  
รายละเอียด: บ้านถูกน้ำท่วม วัสดุได้รับความเสียหาย  
ผู้แจ้ง : นายเอนกพงศ์ โกทา ***
โทร: 3548 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2712506,104.8104538
รหัสเรื่อง : zwaiefqwzx
หมวด: การฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-31 14:02:27)  
รายละเอียด: ถุงยังชีพ น้ำดื่ม อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน  
ผู้แจ้ง : นางสาวรัชนี วีระพันธ์ ***
โทร: 9853 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2712506,104.8104538
รหัสเรื่อง : svizudwnjq
หมวด: การฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-31 14:03:23)  
รายละเอียด: ตัวบ้านทรุดเป็นเพราะเป็นบ้านชั่นเดียว เครื่องใช้ในบ้านเตียง ตู้เสื้อผ้า บ้านประตูห้องน้ำ สีทาบ้าน บานประตูตัวบ้าน  
ผู้แจ้ง : นางฉวีวรรณ วงษ์ษาหล้า ***
โทร: 4163 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2712506,104.8104538
รหัสเรื่อง : fvjbgmhbtr
หมวด: การฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-10-31 14:04:31)  
รายละเอียด: อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน อุปกรณ์ช่อมแชมบ้านประตผูหน้าต่าง สีทาบ้าน ปูน อุปกรณ์ไฟฟ้า  
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศรี บัวบาน ***
โทร: 3131 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2712506,104.8104538
รหัสเรื่อง : avvsyugsyh
หมวด: การฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-11-10 11:07:37)  
รายละเอียด: ทำความสะอากโบสถ์และที่อยู่อาศัยบริเวณโบสถ์ 
ผู้แจ้ง : อาทิตย์ ***
โทร: 0022 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.116710371679408,104.90908635584547
รหัสเรื่อง : rcsmpwvwra
หมวด: การฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
สถานะ: รับเรื่อง   (2022-11-11 15:32:19)  
รายละเอียด: -ทาสีโรงเรียน(อาคาร สนามเด็กเล่น) -เครื่องกรองน้ำ -โต๊ะครู เก้าอี้ครู -คอมพิวเตอร์ -ตู้เหล็ก -ชั้นวางของ -สีน้ำอะคริลิค สีน้ำมัน -กระดานดำ -ต้นไม้ พันธุ์พื้ชไม้ดอกไม้ประดับ -หญ้า  
ผู้แจ้ง : นายเจริญชัย กะทา ***
โทร: 8534 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : axaqslicjz
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-10-05 10:45:57  
รายละเอียด: น้ำทะลักเข้าบ้านและสูงขึ้นเรื่อยๆ อยากได้กระสอบทราย 10 กระสอบค่ะ  
ผู้แจ้ง : น้ำท่วม อุบล ***
โทร: 5678 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.12017822001207,104.90788269000676
รหัสเรื่อง : aomzfbwuvh
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-10-08 09:52:08  
รายละเอียด: น้ำดื่ม สิ่งอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสัตว์หมาแมว 
ผู้แจ้ง : ฐิตยาภรณ์ สืบศรี ***
โทร: 2395 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : tfbykvewrx
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-10-08 10:10:44  
รายละเอียด: ขอความอนุเคราะห์ทราย+ถุงทราย กั้นน้ำ 1 จุด ค่ะ 
ผู้แจ้ง : วิภาพร บุดศรีพันํ ***
โทร: 6125 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : yrkhnadkrt
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-10-08 10:10:58  
รายละเอียด: ขอความอนุเคราะห์ทราย+ถุงทราย กั้นน้ำ 1 จุด ค่ะ 
ผู้แจ้ง : วิภาพร บุดศรีพันธ์ ***
โทร: 6125 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : ngkiiwfdha
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-10-16 08:43:23  
รายละเอียด: นม ข้าวสาร  
ผู้แจ้ง : สมหมาย สุขเลิศ ***
โทร: 4951 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.281593065549263,104.79438227563436
รหัสเรื่อง : mizavrdzdw
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-10-16 08:43:28  
รายละเอียด: นมชงเด็ก 
ผู้แจ้ง : สมหมาย สุขเลิศ ***
โทร: 2991 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.29063110412107,104.78630981499414
รหัสเรื่อง : bfdwomxkbx
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-10-16 09:18:34  
รายละเอียด: จุดพักพิงเชิงสะพาน ต้องการผ้าห่ม,มุ้งนอนกันยุง,ยากันยุง,เสื้อกันหนาวเด็กและผู้ใหญ่ นมวัวแดงรสจืด,แพสเพิสเด็กเบอร์XXL 
ผู้แจ้ง : สุภีราพร สังข์สกุล ***
โทร: 9423 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : uzdwxgewtj
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-11-05 12:12:29  
รายละเอียด: อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดเช่นไม้กวาดทางมะพร้าว แปรง น้ำยาล้างพื้น ถุงดำ ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ 
ผู้แจ้ง : วาสนา ตาดทอง ***
โทร: 8465 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1987395,104.8370363
รหัสเรื่อง : dkzaajscsj
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-11-05 12:12:11  
รายละเอียด: น้ำดื่มข้าวสารอาการแห้ง 
ผู้แจ้ง : เบญจวรรณ บุญรักษ์ ***
โทร: 4911 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1093939,104.6936063
รหัสเรื่อง : fuloatuztq
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-11-05 12:12:01  
รายละเอียด: น้ำดื่มข้าวสารอาการแห้ง 
ผู้แจ้ง : เบญจวรรณ บุญรักษ์ ***
โทร: 4911 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : xhxvuxxqvh
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-11-05 12:12:23  
รายละเอียด: อุปกรณ์ฟื้นฟูทำความสะอาดหลังน้ำลด ดังนี้ แปรงขัดแบบมีด้าม แปรงขัดไม่มีด้าม แปรงลวดทองเหลือง ไม้รีดน้ำ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ผงซักฟอก ถุงมือยาว รองเท้าบูท ถังน้ำ ขันน้ำ 
ผู้แจ้ง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล ***
โทร: 3523 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : qprqbwumlz
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-11-05 12:13:00  
รายละเอียด: ช่วยเหลือในเรื่องของแพมเพิสสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและนำ้ดื่มและอาหาร 
ผู้แจ้ง : นางวาสนา บัดวิมารชัย ***
โทร: 0128 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.203579,104.8653708
รหัสเรื่อง : ggogkjcyzu
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: กำลังดำเนินการ   2022-11-02 08:58:13  
รายละเอียด: 1. อุปกรณ์ทำความสะอาด หลังน้ำลด 2 สี อุปกรณ์ทาสี กำแพงวัด ศาลา วิหาร และกุฏิ 3 ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ 
ผู้แจ้ง : วัดเสราวงศ์ ***
โทร: 9054 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : xiqiyeupzn
หมวด: การขนส่ง/เดินทาง
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-05 14:12:28  
รายละเอียด: จะเดินทางเข้าเมืองอุบลอย่างไรครับ ผมจะเดินทางจาก อ.วารินชำราบ 
ผู้แจ้ง : ฐิติ ***
โทร: 9864 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1202972,104.9110282
รหัสเรื่อง : bjadexfkms
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-05 14:25:56  
รายละเอียด: ขอกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำค่ะ จำนวน 10 กระสอบ 
ผู้แจ้ง : น้ำท่วม อุบล2565 65***
โทร: 1234 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1282249,104.9038565
รหัสเรื่อง : fpgxpwmamx
หมวด: การขนส่ง/เดินทาง
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-05 17:38:51  
รายละเอียด: ทดสอบแจ้งขอความช่วยเหลือ 
ผู้แจ้ง : วันนเรศวร์ ***
โทร: 6789 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.120353949215367,104.90747427731898
รหัสเรื่อง : wezkhlowgp
หมวด: การขนส่ง/เดินทาง
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-05 17:39:20  
รายละเอียด: รถเสีย 
ผู้แจ้ง : วันนอ สิง ***
โทร: 7890 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.120389722365505,104.90746287387077
รหัสเรื่อง : wbdepfmksm
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-05 21:07:29  
รายละเอียด: ขอความช่วยเหลืออาหาร น่ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ อาหารสัตว์เลี้ยงหมาเยอะ แมวหน่อย พ่อแม่พายเรือเอาอาหารไปให้หมาที่ติดอยู่ในตอนเย็น สิ่งของสำหรับ 3 คนอาศัยอยู่บ้านจนกว่าจะอาศัยไม่ได้ เรือของแจกมาแจกแถวนี้วิ่งผ่านบ้านผมตลอด ไม่มองมาเลย เพราะบ้านผมน้ำไหลแรงมาก ไม่กล้ามีใครเข้ามา 
ผู้แจ้ง : นายอานันท์ กุลพร ***
โทร: 5242 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.208184794652349,104.79931847937834
รหัสเรื่อง : jrvyuowjin
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 10:09:22  
รายละเอียด: ของกิน ของใช้ อุปโภค บริโภค ยา 
ผู้แจ้ง : นายธเนศ ชุดทอง ***
โทร: 5458 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2204075,105.1558564
รหัสเรื่อง : acjkzvakrc
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 11:16:17  
รายละเอียด: อยากขอความช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งช่วงนี้ไม่ได้ทำงาน 
ผู้แจ้ง : ชีวานันท์ แก่นเมือง ***
โทร: 9745 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 7.5507447,99.5369287
รหัสเรื่อง : yxviqkilee
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 10:31:43  
รายละเอียด: น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง  
ผู้แจ้ง : ภัทราวรรณ ธงไชย ***
โทร: 3501 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : ytmxknltvj
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 09:46:30  
รายละเอียด: ขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำกิน น้ำใช้ เนื่องจากในหมู่บ้านโดนตัดน้ำ ทั้งหมด และกำลังจะโดนตัดไฟฟ้า หมู่บ้านเป็นเหมือนติดเกาะ ไปมายาก ระดับน้ำมาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต้องการน้ำ ด่วนมาก ขอบคุณค่ะ 
ผู้แจ้ง : ตัวแทนบ้านกุดกั่ว หมู่3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบล ***
โทร: 1386 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : ooltaeojrr
หมวด: การขนส่ง/เดินทาง
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 10:37:33  
รายละเอียด: อาหาร เครืองด่ม การเดินทาง 
ผู้แจ้ง : นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร ***
โทร: 0275 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : mcfdcsakma
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 13:22:18  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : นาย ปิ่น แซ่ลอ ***
โทร: 6761 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : zvjouiawng
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 11:17:39  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : นาย ปิ่น แซ่ลอ ***
โทร: 6761 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : ehvwjwcces
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 13:30:25  
รายละเอียด: เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องขัดผ้า ตู้เย็นของอยู่ชั้น2น้ำจะถึงแล้วเอาออกไม่ได้ขอความช่วยเหลือด่วยคะ 
ผู้แจ้ง : นางสาวทัศนี ดีโพธิ์กลาง ***
โทร: 2432 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1807656,104.866076
รหัสเรื่อง : ruumhdnbpa
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 10:52:13  
รายละเอียด: เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้มีน้ำท่วมขังไหลเข้าไปในบริเวรที่ทำงานจึงต้องหยุดพักงานหลายวันจึงทำให้ขาดรายได้ไม่มีรายได้ลำบากมากค่ะขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือเพื่อบันเทาทุกข์กราบขอบพระคุณมาในณ.ที่นี้ค่ะ 
ผู้แจ้ง : ฐิติมา รอดอยู่ ***
โทร: 4392 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 13.7264938,100.46684
รหัสเรื่อง : grvbbhuyka
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 10:55:50  
รายละเอียด: น้ำท่วมบ้านที่พักอาศัย กำลังท่วมทางเข้าหมู่บ้าน หนองจาน ต. แจระแม  
ผู้แจ้ง : ชนันพร พยาธรรม ***
โทร: 4566 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2724699,104.7894709
รหัสเรื่อง : kjrsndvuva
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 11:15:26  
รายละเอียด: ต้องการสิ่งของอุปโภคบริโภค เนื่องจากหมู่บ้านเป็นมีเเม่มุล เเม่ชีไหลมาบรรจบกัน 
ผู้แจ้ง : นางนุชรินทร์ คุณสีขาว ***
โทร: 6331 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : nsgidpkvgb
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 11:17:52  
รายละเอียด: อาศัยอยู่ ชุมชนริมเขื่อนลำเซบก บ้านโอด ม.3 ต.ท่าเมือง จ.อุบลราชธานี ที่ราบลุ่มริมฝั่งที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ น้ำท่วมขังสูงมาก น้ำท่วมถนน สูงมาก สันจรไปมาไม่ได้ น้ำไหลเชี่ยว ชาวบ้าน บางส่วน เดินทางเข้ามาในชุมชนไม่ได้ สัตว์เลี้ยง ขาดหญ้า ขาดฟาง  
ผู้แจ้ง : นายจำปา บุสภาค ***
โทร: 0429 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.304125,105.0191423
รหัสเรื่อง : gttzdqiqta
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 12:51:13  
รายละเอียด: ขาดเเคลนนํ้าเเละอาหาร 
ผู้แจ้ง : เมธิณี ตงกระโทก ***
โทร: 2317 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.20365840198747,104.8333633358719
รหัสเรื่อง : ovusuqpsgv
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 15:26:14  
รายละเอียด: ที่ติดต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่1 ท่าข้องเหล็กค่ะ มีจุดพักพิง2จุดค่ะ มีคนเกือบ70-80อยู่ค่ะ ขาดเเคลนนํ้า อาหารค่ะ 
ผู้แจ้ง : เมธิณี ***
โทร: 2317 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.198847818488533,104.82852884441255
รหัสเรื่อง : zqfwasbjer
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-07 10:01:43  
รายละเอียด: อาหารและน้ำดื่มเนื่องจากน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนจำนวน84หลังคาเรือนและทางเข้าหมู่บ้านระดับน้ำสูง1.50เมตร 
ผู้แจ้ง : นายบุญกอง ทองศิล ***
โทร: 3458 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : rweghxzaur
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-10 09:29:12  
รายละเอียด: น้ำท่ามบ้านใหญ่ศรีเจริญหมู่7จำนวน84หลังคาเรือน 
ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ทองศิล ***
โทร: 4969 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1859132,105.1472765
รหัสเรื่อง : gjfpwrpook
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-06 15:28:43  
รายละเอียด: ต้องการเงินมาซ่อมแซมบ้านภายนอกและภายใน อุปกรณ์เครื่องใช้ในชรวิตประจำวัน 
ผู้แจ้ง : วันวิสา แก้วพรหม ***
โทร: 3771 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2384616,104.866076
รหัสเรื่อง : gvxwoluroi
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:17:25  
รายละเอียด: ขอกระสอบทราย และของใช้สำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ  
ผู้แจ้ง : นางสุริศา กาบยุบล ***
โทร: 1191 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : ytybkggzss
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-07 12:07:52  
รายละเอียด: 230 หมู่11 บ้านทุ่งบูรพา ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบล 
ผู้แจ้ง : สมหมาย สุขเลิศ ***
โทร: 2991 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.290034428349498,104.78694592547403
รหัสเรื่อง : kaqtjdaeda
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-07 12:12:03  
รายละเอียด: ขอน้ำดื่ม 40 โหล 
ผู้แจ้ง : ศักดา เจริญศรี ***
โทร: 8409 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : jodfrfdteh
หมวด: การขนส่ง/เดินทาง
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-07 20:58:37  
รายละเอียด: วันที่12ตุลาคม 2565 เป็นช่วงปิดเทอม บ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดเลยอยากจะกลับบ้าน จะมีรถรับส่งไหมคะ จากม.อุบลไป บขส.อุบล 
ผู้แจ้ง : นางสาวสุพิชญา ชาวไร่ ***
โทร: 0624 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.11581915633937,104.91435440198593
รหัสเรื่อง : euhrnpstoi
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:12:59  
รายละเอียด: อาหาร เครื่องดื่ม 
ผู้แจ้ง : ไกรศรี ชินศรี ***
โทร: 6151 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : tvafsuelmx
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:21:37  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง 
ผู้แจ้ง : อรดี ประดา ***
โทร: 9680 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.3003542,105.2112534
รหัสเรื่อง : tacwvdvnbi
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:13:09  
รายละเอียด: อาหารเครื่องดื่ม 
ผู้แจ้ง : รัชนี ชินศรี ***
โทร: 5670 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : fdldtpsfnq
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:13:16  
รายละเอียด: อาหารแห้ง น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : วันณี ชาคะนิเวช ***
โทร: 9517 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.293389542969173,105.2179443122018
รหัสเรื่อง : mxgjtaehxq
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:13:22  
รายละเอียด: อาหารแห้ง น้ำ 
ผู้แจ้ง : สุวัฒน์ ชัยวิรัตน์ ***
โทร: 8830 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : vupijbpdse
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:22:29  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง 
ผู้แจ้ง : อรดี ประดา ***
โทร: 9680 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2937726,105.2189322
รหัสเรื่อง : twhifcgynf
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:13:29  
รายละเอียด: อาหารแห้ง น้ำ 
ผู้แจ้ง : อ่อนจันทร์ ชัยวิรัตน์ ***
โทร: 3198 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : xfxgcemgtf
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:22:47  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง 
ผู้แจ้ง : วิชิต ประดา ***
โทร: 0041 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2937726,105.2189322
รหัสเรื่อง : xozkwfwqvb
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:23:09  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง 
ผู้แจ้ง : วิชิต ประดา ***
โทร: 0041 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2937726,105.2189322
รหัสเรื่อง : lzxgzmmhwx
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:13:35  
รายละเอียด: อาหารแห้งข้าว น้ำ 
ผู้แจ้ง : สถิตย์ เรืองหงษา ***
โทร: 1268 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : xxjdurocsc
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:13:41  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม  
ผู้แจ้ง : สมัย ชมศรี ***
โทร: 9584 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : nbqhddfqgp
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:13:49  
รายละเอียด: ข้าวสารอาหารแห้งน้ำ 
ผู้แจ้ง : ผ่องศรี ชินศรี ***
โทร: 2046 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : wevnsoivdn
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:02  
รายละเอียด: อาหาร น้ำดืม เครื่องใช้ นมเด็ก อยู่5คนมีเด็ก1คนชรา1คนพิการ1ผูใหญ่2ไปมาลำบากต้องใช้เรือ 
ผู้แจ้ง : น ส มลมณี รักมั่น ***
โทร: 0576 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : tfwvryqrof
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:13:55  
รายละเอียด: อาหาร น้ำ ข้าวสาร 
ผู้แจ้ง : คำปุ่น แสนพันธุ์ ***
โทร: 9612 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : ndovezvjey
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:15  
รายละเอียด: อาหาร น้ำดืม เครื่องใช้ นมเด็ก อยู่5คนมีเด็ก1คนชรา1คนพิการ1ผูใหญ่2ไปมาลำบากต้องใช้เรือ 
ผู้แจ้ง : น ส มลมณี รักมั่น ***
โทร: 0576 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : gimvdghoel
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:08  
รายละเอียด: อยู่กัน5คนมีเด็ก1 ต้องการอาหาร น้ำดื่ม นม ข้าว 
ผู้แจ้ง : น.สกรรณิการ์ ชมศรี ***
โทร: 5428 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2894262,105.2200292
รหัสเรื่อง : aplodexuma
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:30  
รายละเอียด: อยู่กัน5คนมีเด็ก1 ต้องการอาหาร น้ำดื่ม นม ข้าว 
ผู้แจ้ง : น.สกรรณิการ์ ชมศรี ***
โทร: 5428 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2861981,105.2203949
รหัสเรื่อง : zopzxpgxjs
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:22  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : ืคำบุญ สมชัย ***
โทร: 9235 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : nhwpdvrubb
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:42  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : ืคำบุญ สมชัย ***
โทร: 9235 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : rlfyxhtxlp
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:36  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : หนูปุ่น แก้วดี ***
โทร: 5800 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : dptbodumuu
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:38:03  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง กระสอบทรายประมาณ10-20กระสอบ รองเท้าบูทค่ะ 
ผู้แจ้ง : จุฬาลักษณ์ ทองแก้ว ***
โทร: 5309 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : gvzktgqguv
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:58  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอนามัย เทียนไข ยากันยุง 
ผู้แจ้ง : ปริศนา ชินนรี ***
โทร: 1763 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2858422,105.2203949
รหัสเรื่อง : pfugkdvuci
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:28:57  
รายละเอียด: ข้าวสารอาหารแห้ง ยา 
ผู้แจ้ง : สิทธิชัย พาพล ***
โทร: 1280 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2858422,105.2203949
รหัสเรื่อง : xpqrcpjyfz
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:23:23  
รายละเอียด: ข้าวสารอาหารแห้งค่ะ 
ผู้แจ้ง : ปรียานุช ประดา ***
โทร: 3901 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.307329818510437,105.21607118587622
รหัสเรื่อง : ooywgbzuas
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:23:50  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : อรดี ประดา ***
โทร: 9680 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.3003542,105.2112534
รหัสเรื่อง : cwrrqxqehb
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:14:51  
รายละเอียด: ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : วิชิต ประดา ***
โทร: 0041 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.3003542,105.2112534
รหัสเรื่อง : fhmzibipld
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:24:14  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหาร น้ำดืม 
ผู้แจ้ง : เกษวลี มากดี ***
โทร: 5955 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : xbsomtzolz
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-08 09:24:36  
รายละเอียด: ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : เกษวลี มากดี ***
โทร: 5955 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : clqmdifwss
หมวด: สุขภาพ / ยา
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 09:12:14  
รายละเอียด: ข้าวกล่อง + อาหารแห้ง แมส แอลกอฮอล์70% ยาน้ำกัดเท้า  
ผู้แจ้ง : จุดอพยพกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ ***
โทร: 6125 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : vgwumlbgbw
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 09:17:27  
รายละเอียด: (บ้านทัพไทย) 212 หมู่7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ผู้แจ้ง : ปรเมษฐ์ ยลหิรัญ ***
โทร: 0566 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : mowxuklpxz
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-09 10:08:26  
รายละเอียด: กระสอบทรายจำนวนมาก บ้านจำนวน 4 หลัง น้ำยังไม่ท่วมถึง แต่ไม่มีกระสอบทราย 
ผู้แจ้ง : นักรบ จินาพร ***
โทร: 1492 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.238702040439334,104.87636139285576
รหัสเรื่อง : rwesoijpvw
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:19:28  
รายละเอียด: อาหาร น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : อัจฉริยา แก้วสาลี ***
โทร: 2491 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.197119,104.837494
รหัสเรื่อง : arljxnjnmp
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-10 11:38:50  
รายละเอียด: ไข่ไก่เนื้อสัตว์ต่างๆผักสดต่างๆข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรส 
ผู้แจ้ง : ครัวกลาง.อาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติ ***
โทร: 6609 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2004398,104.860539
รหัสเรื่อง : rahlyappia
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:05:47  
รายละเอียด: ต้องการสิ่งของอุปโภคบริโภคเด็ก ผู้ใหญ่ ยา อาหารน้ำดื่ม ไฟโซล่าเซลถ้าเป็นไปได้ รองเท้าบูทยาวคุมเข่า 
ผู้แจ้ง : นางสาวนิตยา ไชยวงษ์ ***
โทร: 8144 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : wxuopxmawa
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:26:08  
รายละเอียด: แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะช่วยคาบ ตามความเหมาะสม คาบ 
ผู้แจ้ง : วุฒิชัย พรพิพัฒน์ ***
โทร: 5706 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : sxqtnptvpi
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:26:19  
รายละเอียด: แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะช่วยคาบ ตามความเหมาะสม คาบ 
ผู้แจ้ง : วุฒิชัย พรพิพัฒน์ ***
โทร: 5706 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : btdzktlbbl
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 12:50:38  
รายละเอียด: นมเด็ก อาหารเด็ก แพมเพิ้น  
ผู้แจ้ง : นางสาวนิตยา ไชยวงษ์ ***
โทร: 8144 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : yliqwmvnyp
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-16 08:37:10  
รายละเอียด: ทั้งหมด มีครัวกลาง ขาดวัตถุดิบ น้ำท่วม เดือดร้อน 80ครัวเรือน 
ผู้แจ้ง : นงคราญ อยู่ไพร ***
โทร: 5918 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : whywuztonw
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:27:28  
รายละเอียด: กระโถนสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิง ทม.วารินชำราบ 
ผู้แจ้ง : นางธิปนาถ สุระพรรค ***
โทร: 6094 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : ilwzjbhpso
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:28:32  
รายละเอียด: กระโถนสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิง ทม.วารินชำราบ 
ผู้แจ้ง : นางธิปนาถ สุระพรรค ***
โทร: 6094 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : qktpdpmjoa
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:29:22  
รายละเอียด: 1.กล้าไม้ โก้โก้. 200 ต้น 2.กล้าไม้กระท่อม. 100 ต้น 3.กล้ามะนาวตอนกิ่ง. 100 กิ่ง 4.กล้ามะม่วง. 30 กิ่ง 5. ต้นกล้ามะพร้าว 30 ต้น 6. อื่น ๆพืชผักเสียหายมาก 
ผู้แจ้ง : นายครองศิลป์. แสนทวีสุข ***
โทร: 4853 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : lotbnqalio
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-11 07:51:04  
รายละเอียด: ต้องการกระสอบทราย ล้อมรอบบริเวณบ้าน มีแต่ผู้สูงอายุ 
ผู้แจ้ง : ศิรวรัชญ์ วรชิน ***
โทร: 9494 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 13.829030531004255,100.52570209888852
รหัสเรื่อง : sndqtqjxqh
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-11 12:15:28  
รายละเอียด: แพมเพิส ผญ.12คน ไชด์M แพมเพิส เด็ก 1คน ไชด์L แผ่นรองซับผุ้ป่วยติดเตียง 5คน 
ผู้แจ้ง : รพ.สต.หนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินฯ ***
โทร: 3523 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : lvshtzvuuo
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-16 08:39:28  
รายละเอียด: แพมเพิส ผญ.12คน ไชด์M แพมเพิส เด็ก 1คน ไชด์L แผ่นรองซับผุ้ป่วยติดเตียง 5คน 
ผู้แจ้ง : รพ.สต.หนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินฯ ***
โทร: 3523 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : wvzjphwuwh
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:30:46  
รายละเอียด: ข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงิน 
ผู้แจ้ง : นายฉันทลักษณ์ สังข์เกิด ***
โทร: 7377 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.2466334,104.7322363
รหัสเรื่อง : vvsarlxrjf
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:31:50  
รายละเอียด: ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส ผักสด เนื้อสัตว์ น้ำดื่ม 
ผู้แจ้ง : นางวรรณศิริ คงเรืองแสง ***
โทร: 9779 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.200710231451561,104.86059682453504
รหัสเรื่อง : bnyoxvnwnc
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-16 09:53:54  
รายละเอียด: อยากได้นมเด็กเล็กคะ ตอนนี้น้ำถ่วมแฟนไม่ได้ทำงาน ตังก็จะไม่มีซื้อนมผงเเล้วคะ น้องได้2เดือนคะตอนนี้ 
ผู้แจ้ง : นารีรัตน์ อินทบุตร ***
โทร: 1439 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1947055,104.8479609
รหัสเรื่อง : whnddakxut
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:32:53  
รายละเอียด: น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดหลังน้ำลด 
ผู้แจ้ง : นางวัฒนา กันนิดา ***
โทร: 9597 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1974029,104.8626246
รหัสเรื่อง : bofyyynomb
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:33:57  
รายละเอียด: อาหาร น้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัว ยา อุปกรณ์ทำแผล  
ผู้แจ้ง : ธีราภรณ์ สาครเจริญ ***
โทร: 4636 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 13.764267692929517,100.56067505286995
รหัสเรื่อง : itrxaammsy
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-16 08:36:12  
รายละเอียด: มีผู้ป่วยติดเตียง 7ราย บ้านน้ำท่วม ต้องการแพมเพิส ค่ะ 
ผู้แจ้ง : นงคราญ อยู่ไพร ***
โทร: 5918 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : kuzzhnmnap
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:35:02  
รายละเอียด: น้ำท่วมบ้าน ขอความช่วยเหลือดังนี้ 1 การซ่อมแซมประตูหน้าต่างมุ้งลวดแอร์พื้นบ้านข้างล่างข้างบน /งบประมาณซื้อที่นอนเตียงนอน งบประมาณซื้อเสื้อผ้าใหม่ 5 คน งบประมาณจ้างพนักงานทำความสะอาด ค่าอาหาร รวม250000บาท 
ผู้แจ้ง : นางตรีกานต์ สุรมิตร ***
โทร: 7402 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 14.9029504,105.0687103
รหัสเรื่อง : xxjebyzdgz
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:35:59  
รายละเอียด:
ผู้แจ้ง : ด.ญ.พราวนภา ฮงทอง ***
โทร: 4592 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.20776703026807,104.90251699569606
รหัสเรื่อง : ckdvrfcppv
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:37:06  
รายละเอียด: ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน ผ้าขนหนู ผ้าห่ม 
ผู้แจ้ง : น.ส ราตรี วงศ์อุดม ***
โทร: 0294 ***
พิกัดผู้แจ้ง : ,
รหัสเรื่อง : vjliwwteaj
หมวด: สุขภาพ / ยา
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:37:49  
รายละเอียด: ยาทาแก้น้ำกัดเท้า กระดาษทิชชู่ (แห้ง/เปียก) น้ำดื่ม นมจืด หรืออื่นๆ ให้ผู้ป่วย และเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอ้อมเด็ก อุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด 
ผู้แจ้ง : นางสาวจุรีรัตน์ คูณปลูก ***
โทร: 1298 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.229659919229842,104.8478861640723
รหัสเรื่อง : rdsrpexcxy
หมวด: อื่นๆ
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-14 16:43:41  
รายละเอียด: อาหารแห้งน้ำและยาเครื่องใช้ในครัวเรือน 
ผู้แจ้ง : วชิราภรณ์​ ทองแก้ว ***
โทร: 6450 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.8568398,104.1220382
รหัสเรื่อง : qmlezsrkbq
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-18 17:12:47  
รายละเอียด: 1.Colostomy bagใน ผป.ca.colon 2.แพมเพิสเบอร์m (นส.ประไพศรี ฐานันดร) 
ผู้แจ้ง : นางจุฬาภรณ์ จิตพิลา ***
โทร: 4220 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1927947,104.866123
รหัสเรื่อง : kexvbznjda
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-27 14:38:10  
รายละเอียด: สิ่งอุปโภค / บริโภค (อาหาร น้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้) 
ผู้แจ้ง : ธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ ***
โทร: 9299 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1289856,104.906752
รหัสเรื่อง : pdkmozikjs
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-27 14:43:20  
รายละเอียด: สิ่งอุปโภค / บริโภค (อาหาร น้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้) 
ผู้แจ้ง : ธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ ***
โทร: 9299 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1289856,104.906752
รหัสเรื่อง : khkqtaluxc
หมวด: สิ่งอุปโภค / บริโภค
 
สถานะ: ดำเนินการแล้ว   2022-10-27 14:45:05  
รายละเอียด: สิ่งอุปโภค / บริโภค (อาหาร น้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้) 
ผู้แจ้ง : ธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ ***
โทร: 9299 ***
พิกัดผู้แจ้ง : 15.1289856,104.906752
รหัสเรื่อง : remspxzlzd