จุดรับบริจาคสิ่งของ

ตรวจสอบจุดรับบริจาค


ศูนย์ประสานงานภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนที่การช่วยเหลือ

จุดที่ต้องการความช่วยเหลือ 16 จุด  จุดที่ต้องการความช่วยเหลือและเข้าช่วยเหลือแล้ว 13 จุด  จุดที่ดำเนินการแล้ว 85 จุด 

ข้อมูลแผนที่ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วม

พัฒนาโดย : ทีม SaveUbon มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลสภาพอากาศ

UBON RATCHATHANI WEATHER

เรื่อง "รอความช่วยเหลือ"อำเภอ   ตำบล

สรุปรายการการเข้าช่วยเหลือ

ศูนย์ประสานงานภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : UBUSAVEUBON #SAVEUBON #ทำดีด้วยหัวใจ #เราจะผ่านไปด้วยกัน